PROIECTARE

Proiectare-

- proiectare ȋn constructii civile şi industriale: beton, otel, lemn;

- analiza structurala cu element finit, statica şi dinamica;

- dimensionare şi verificare, detaliere structuri;

- documentatii tehnice autorizare construire (D.T.A.C.);

- documentatii tehnice autorizare demolare (D.T.A.D.);

- documentatii tehnice de organizare a executiei (D.T.O.E.);

- proiecte tehnice şi detalii de executie (P.Th.+D.E.);

- proiecte pentru constructii noi, extinderi, modificari interioare;

- verificare de proiecte prin verificatori atestaţi;

- expertize tehnice prin experti atestaţi.

CONSULTANTA

Consultanta-

- consultanta ȋn domeniul constructiilor;

- consultanta pentru firme străine cu privire la legislatia din constructii ȋn România;

- consultanta cu privire la sisteme constructive, materiale de constructii;

- consultanta ȋn alegerea terenului;

- asistenta tehnica ȋn perioada de executie a lucrarilor.

OBTINERE DOCUMENTE

Ghiseu-

- obtinere certificat de urbanism;

- obtinere avize şi acorduri;

- obtinere autorizatie de construire;

- obtinerea tuturor studiilor / documentatiilor necesare in etapa de proiectare (studiu geotehnic, documentatie topografica vizata de oficiul de cadastru, etc).